TREESEARCH logotype 2 black

BioInnovation

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry

The extensive use of fossil-based plastic around the world is accelerating climate change. The global life cycle GHG emissions of fossil-based plastics were 1.7 Gt of CO2 equivalent in 2015 and would reach 6.5 Gt CO2 equivalent by 2050 if the current plastic demand trend were to continue. However, legislations and consumers are pushing the […]

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry Läs mer »

Circular cellulose to textile fiber production

The overall aim is to enable an upscaled process for textile fiber production based on alternative cellulose rich feedstocks together with TreeToTextile’s process, which is resource and energy-efficient without use of toxic chemicals. The proposed project focuses on the knowledge development for utilization of cellulose from residual streams, such as agricultural waste streams, recycled cartonboard/paper,

Circular cellulose to textile fiber production Läs mer »

Multi scale modeling of the delignification kinetics during kraft cooking

The kraft process is today the dominant industrial technology for the production of pulp from wood.In this process, wood chips are boiled with chemicals in order to dissolve lignin, hemicellulose andextractives. The process itself contains several complex mass transport mechanisms, where thechemicals are to be transported into the wood chip and then further into the

Multi scale modeling of the delignification kinetics during kraft cooking Läs mer »

Towards zero defects in packaging materials

Modern produktutveckling är till allt större del virtuell vilket innebär att datormodeller används för att förutspå en förpacknings beteende innan den existerar fysiskt. Fördelen med att använda datormodeller är att produktutvecklarna kan pröva nya ideer och koncept virtuellt utan att tillverka dyra fysiska verktyg samt att ledtiden från ide till produkt kan kortas avsevärt. Vidare

Towards zero defects in packaging materials Läs mer »

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Den globala efterfrågan på textilfibrer ökar kraftigt, samtidigt som världens bomullsproduktion har stagnerat bland annat p.g.a. konkurrens om den odlingsbara arealen. Bomullsproduktion medför dessutom en stor belastning på miljön, och det finns starka incitament att ersätta både bomull, och den oljebaserade polyesterfibern, med ett mera miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ såsom cellulosa från trä. Idén

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys. Läs mer »

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper

Den vanligaste metoden att framställa papper görs genom den så kallade Kraft-processen. I denna process tas olika komponenter bort från träet för att möjliggöra vidare framställning av högkvalitativ cellulosa och papper. En viktig del i Kraft-processen är den så kallade avlignifieringen. Under denna process öppnas cellulosaväggen och porer av storleken från 20 till 50 nanometer

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper Läs mer »

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper

I mark och hav ansamlas på grund av mänsklig aktivitet stora mängder plaster, ofta från påsaroch förpackningar. I värsta fall tar det flera hundra år för naturen att bryta ner dessa plaster.För att åtgärda denna miljöförstöring räcker det alltså inte bara att vi blir bättre på att återvinnaoch slänga vårt plastskräp på rätt sätt, utan

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper Läs mer »

The effect of compaction parameters on the properties of high-deformable paper

This project addresses the challenges of producing high-deformable paper for 3D forming applications using the in-plane compaction process. Enabling 3D forming of advanced paper structures paves the way for complete elimination of plastic based packaging or partial replacement of plastic in multi-material packages, which aligns with current international strategies for a sustainable development of the

The effect of compaction parameters on the properties of high-deformable paper Läs mer »

Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget – ett sätt att utöka fibrernas egenskaper

The purpose of this proposed project is to suggest new pathways for the adsorption reactions to cellulose fibers in the bleaching step in the kraft pulp process. The long-term aim is to develop a flexible knowledge platform that can be used for designing functionalized surfaces of the cellulose fibers in the bleaching step, using by

Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget – ett sätt att utöka fibrernas egenskaper Läs mer »

Lignosulfonate composited with electronic polymers for large scale energy storage applications

A renewable resource from existing forest industry is the black liquor that mainly goes to combustion. The dominating biopolymer in black liquor is a derivative of lignin. At LiU we have shown how lignin and lignosulfonate (LS) can be used to store charge into biopolymer electrodes, and built supercapacitors/supercabatteries of such electrodes. In these electrodes,

Lignosulfonate composited with electronic polymers for large scale energy storage applications Läs mer »

Process-adapted biobased assortments through novel development of the steam explosion process

The aim of the project is to, from softwood bark, develop and provide semi-manufactured industrial commodities with the following properties: a) Low content of process-disturbing/inhibitory substances during steam pretreatment  b) Enhanced enzymatic digestibility  c) High density and manageable properties for storage and transport Project partners: Swedish University of Agricultural Sciences, Valmet, Bio4Energy

Process-adapted biobased assortments through novel development of the steam explosion process Läs mer »