TREESEARCH logotype 2 black

EU:s regionala fonder

EcoSys – Eco-effective processes and systems

The main purpose of EcoSys is to develop and implement energy-saving technologies at production units producing mechanical pulp with high wood yield (> 90%) and thus also demonstrate and further improve the environmental and sustainability aspects of mechanical pulp manufacturing. Mechanical pulp is durable and resource efficient since it is manufactured with a very high […]

EcoSys – Eco-effective processes and systems Läs mer »

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)

Övergången ifrån petroleumbaserade kemiska processer till “grön kemi” processer baserade på förnybara råvaror ger betydande miljömässiga fördelar och är ett måste för att upprätthålla ekonomisk tillväxt i framtiden. En relativt färsk analys som initierades av European Climate Foundation, ECF, har visat ett antal möjliga vägar till ett hållbart Europa med minskat beroende av fossilt kol

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP) Läs mer »