DRIVE

DRIVE PROJEKTET – Ny kunskap för att stimulera regional tillväxt genom åtta aktiviteter för innovativa gröna transporter med engagemang från ett 30-tal företag och ett antal offentliga aktörer. SKÖRDA – Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och markkommer att utvecklas med hjälp från industriella aktörer.LAGRA – Superkondensatorer, en typ […]

DRIVE Läs mer »