TREESEARCH logotype 2 black

Tillväxtverket

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)

Övergången ifrån petroleumbaserade kemiska processer till “grön kemi” processer baserade på förnybara råvaror ger betydande miljömässiga fördelar och är ett måste för att upprätthålla ekonomisk tillväxt i framtiden. En relativt färsk analys som initierades av European Climate Foundation, ECF, har visat ett antal möjliga vägar till ett hållbart Europa med minskat beroende av fossilt kol […]

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP) Läs mer »