TREESEARCH logotype 2 black

Treesearch

Magnetic nanopaper

This project is focused on production and development of magnetic nanopaper with ferrimagnetic properties. Cellulose nanofibrils (CNFs) are used as a stiff and strong matrix of natural origin, while ferrimagnatic nanoparticles of SrFe12O19 are added to bring in the functionality. Nanopaper is prepared by spray coating technique which is simple to handle and to upscale. […]

Magnetic nanopaper Läs mer »

Processability of modified fibres for complex shaped parts

There is a drive towards the use of single-component materials in different applications, for example in opening and closure of packaging products and in single use plastics (SUP). This opens up the possible use of cellulose-based products, but increases the demand for new modification strategies for fibres. Modifications aiming at improving their processability and final

Processability of modified fibres for complex shaped parts Läs mer »

Methodologies providing new insights into the fundamentals of the pulping process

Today’s knowledge of what happens concerning the kinetics and other phenomena in the digester during the pulping process is mainly the result of the use of inductive methods. Based on these methods, generalised models have been formulated that are applied for process development as well as for industrial process optimisation.  Recent studies (e.g., Mattsson et

Methodologies providing new insights into the fundamentals of the pulping process Läs mer »

Macro- and microscopic deformability of fiber networks made from softwood fibres

Holmen is a major Swedish producer of paper and board products. Most of these products are based on softwood fibres. During converting of the products, they are plastically deformed in folding, creasing or embossing operations. This deformation occurs both in a macro and microscale. It is therefore important to understand the influence of the raw

Macro- and microscopic deformability of fiber networks made from softwood fibres Läs mer »

Towards zero defects in packaging materials

Modern produktutveckling är till allt större del virtuell vilket innebär att datormodeller används för att förutspå en förpacknings beteende innan den existerar fysiskt. Fördelen med att använda datormodeller är att produktutvecklarna kan pröva nya ideer och koncept virtuellt utan att tillverka dyra fysiska verktyg samt att ledtiden från ide till produkt kan kortas avsevärt. Vidare

Towards zero defects in packaging materials Läs mer »

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Den globala efterfrågan på textilfibrer ökar kraftigt, samtidigt som världens bomullsproduktion har stagnerat bland annat p.g.a. konkurrens om den odlingsbara arealen. Bomullsproduktion medför dessutom en stor belastning på miljön, och det finns starka incitament att ersätta både bomull, och den oljebaserade polyesterfibern, med ett mera miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ såsom cellulosa från trä. Idén

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys. Läs mer »

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper

Den vanligaste metoden att framställa papper görs genom den så kallade Kraft-processen. I denna process tas olika komponenter bort från träet för att möjliggöra vidare framställning av högkvalitativ cellulosa och papper. En viktig del i Kraft-processen är den så kallade avlignifieringen. Under denna process öppnas cellulosaväggen och porer av storleken från 20 till 50 nanometer

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper Läs mer »

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper

I mark och hav ansamlas på grund av mänsklig aktivitet stora mängder plaster, ofta från påsaroch förpackningar. I värsta fall tar det flera hundra år för naturen att bryta ner dessa plaster.För att åtgärda denna miljöförstöring räcker det alltså inte bara att vi blir bättre på att återvinnaoch slänga vårt plastskräp på rätt sätt, utan

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper Läs mer »

Nanocellulose based filaments for advanced applications. In situ SAXS studies of wood delignification.

To develop and characterize filaments for advanced applications, i.e. green smart textiles or conductive fibers. Use a flow-focusing setup and cellulose nanofibers as a main material for preparation of filaments with high mechanical performance. To understand  the fundamentals behind alignment and particle organization. To study impact of hydrolysis and delignification of wood chips on their structure

Nanocellulose based filaments for advanced applications. In situ SAXS studies of wood delignification. Läs mer »