TREESEARCH logotype 2 black

Agne Swerin

Biobased barriers on packaging substrates

The PhD project in chemical engineering will use wood-pulp fibres, modified cellulosic materials, dewatering and drying as well as computational fluid dynamics, mass transfer models, rheological characterization of complex fluids and renewable packaging solutions. The studies will involve experimental work as well as calculations and modelling of the barrier performance. The research focus of the […]

Biobased barriers on packaging substrates Läs mer »

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial för fasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor och smuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer. Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för att skydda

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification Läs mer »