Ett första steg mot Treesearch

  Det första steget mot plattformen Treesearch togs vid ett seminarium på KTH i december 2014 där företrädare för svensk skogsindustri och akademi närvarade. Där konstaterades att det finns ett behov av mer forskning, men också utbildning och ökad kompetens och samverkan för att få fram nya biobaserade material. Den här insikten vid det här […]

Ett första steg mot Treesearch Läs mer »