TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Ett första steg mot Treesearch
skogstor
Forskarna Karl Håkansson och Anna Sjöstedt från WWSC i samspråk med kungen och KTH:s rektor Peter Gudmundson om framtidens skog vid seminarium på KTH. (Foto: Håkan Lindgren)
Forskarna Karl Håkansson och Anna Sjöstedt från WWSC i samspråk med kungen och KTH:s rektor Peter Gudmundson om framtidens skog. (Foto: Håkan Lindgren)

 

Det första steget mot plattformen Treesearch togs vid ett seminarium på KTH i december 2014 där företrädare för svensk skogsindustri och akademi närvarade. Där konstaterades att det finns ett behov av mer forskning, men också utbildning och ökad kompetens och samverkan för att få fram nya biobaserade material. Den här insikten vid det här seminariet var grunden för det vidare arbetet för att ta fram Treesearch.
Läs mer om seminariet på KTHs hemsida: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/framtidens-skog-vaxer-sig-stark-1.527776

Samverkan, nytänkande forskning och paradigmskifte. Det var några av ingredienserna då den svenska skogseliten diskuterade skogens och skogsnäringens utveckling och framtid. På KTH:s branschseminarium deltog också kung Carl XVI Gustaf.

SaveSave

Dela nyheten