TREESEARCH logotype 2 black

Ola Wallberg

Separation av oligomer hemicellulosa från koklut

Projektets huvudsakliga mål är att fraktionera högmolekylär hemicellulosa från sulfitlut. Processen som har utveklats inom projektet bygger på en initial membranfiltrering för att höja hemicellulosakoncentrationen. Hemicellulosan fraktioneras därefter selektivt från lignosulfonaterna genom fällning med alkoholer eller ketoner som sedan kan återvinnas. Hemicellulosan från projektet har testats i ett antal olika applicationer, bl.a. för att producera […]

Separation av oligomer hemicellulosa från koklut Läs mer »

Hydrotropisk fraktionering av ved

De första steget i ett bioraffinaderi bygger på fraktionering av biomassan för att utvinna de individuella byggstenarna. Beroende på typ av vedråvara och önskade produkter kan fraktioneringen av biomassan utformas på olika sätt. Inom projektet utvecklas en process för fraktionering av lövved baserat på en kombination av processer som först extraherar hemicellulosan med en ångförbehandling

Hydrotropisk fraktionering av ved Läs mer »