TREESEARCH logotype 2 black

Miun

NeoPulp – New perspective to the development of pulp fibre properties

Heterogeneity is one of the fundamental scientific and technological challenges of all bio-based materials. The research area of NeoPulp is pulping and papermaking processes. We plan to study the heterogeneity between fibres that affects both process performance and the properties of current and new fibre-based materials. This is a largely unexplored research area where the […]

NeoPulp – New perspective to the development of pulp fibre properties Läs mer »

Native cellulose’s interplay in materials and dispersions (CELLO)

This project supported by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) focus on native cellulose´s interplay in materials and dispersions. The overall aim is to study and explain the intra- and intermolecular interactions of cellulose which occur during dissolution, in dispersions and in the regeneration of novel nanobiocomposite materials.

Native cellulose’s interplay in materials and dispersions (CELLO) Läs mer »

DRIVE

DRIVE PROJEKTET – Ny kunskap för att stimulera regional tillväxt genom åtta aktiviteter för innovativa gröna transporter med engagemang från ett 30-tal företag och ett antal offentliga aktörer. SKÖRDA – Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och markkommer att utvecklas med hjälp från industriella aktörer.LAGRA – Superkondensatorer, en typ

DRIVE Läs mer »

ModDD – Process modeling and new technical solutions for increased production rate

The aim of the project is to provide knowledge on how double disk refining can be more energy efficient. To increase the process efficiency it has been shown important to have a high production flow through the refiner and also apply large forces on the fiber material in the refiner gap. This to reduce hysteresis

ModDD – Process modeling and new technical solutions for increased production rate Läs mer »

TRANSFORM II – Ny process för att producera delignifierad massa baserad på mekanisk massa som råvara

The aim of this research is to gain a better understanding on whether a novel process based on low-energy thermo-mechanical pulp (TMP) process followed by a chemical treatment with deep eutectic solvents (DESs) could produce fibers suitable for papermaking. In full scale production, these fibers could be produced at relatively low capital and operational costs,

TRANSFORM II – Ny process för att producera delignifierad massa baserad på mekanisk massa som råvara Läs mer »

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)

Övergången ifrån petroleumbaserade kemiska processer till “grön kemi” processer baserade på förnybara råvaror ger betydande miljömässiga fördelar och är ett måste för att upprätthålla ekonomisk tillväxt i framtiden. En relativt färsk analys som initierades av European Climate Foundation, ECF, har visat ett antal möjliga vägar till ett hållbart Europa med minskat beroende av fossilt kol

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP) Läs mer »

Innovativ kombination av miljövänlig katalys och ingenjörskonst på nanocellulosa för cellulosa-baserade material och filament

Cellulosa är det biomaterial som finns mest på jorden. Det är således det logiska materialet att bygga ett hållbart samhälle med. Här har nanocellulosor ifrån skog stor potential som byggstenar för biobaserade material. De har väldigt bra materialegenskaper som t.ex. styrka-till-densitet (8 gånger högre än för rostfritt stål) och är därför väldigt intressanta för ersättandet

Innovativ kombination av miljövänlig katalys och ingenjörskonst på nanocellulosa för cellulosa-baserade material och filament Läs mer »

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College

FORIC (Forest as a resource industrial research college) is our industrial research school. Program manager is Prof. Per Engstrand. Coordinator for the research school is Dr. Olof Björkqvist. FORIC is financed by the Knowledge Foundation and a part of our research environment Transformative Technologies at Mid Sweden University. FORIC is a graduate school in close

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College Läs mer »