Aerogeler av nanocellulosa är ett mycket lätt material.

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer

Aerogeler av nanocellulosa är en förhållandevis ny typ av lättviktsmaterial där bortåt 99% består av luft. Forskning har visat potentialen för arogeler av nanocellulosa bland annat för högpresterande isolering och rening av vatten, men processen för att göra dom har krävt speciell utrustning som chockfrysning med flytande kväve och frystorkning. Nu har forskare vid KTH […]

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer Läs mer »