Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas

Lignin har gått från restprodukt till att bli högintressant som råvara till mer värdeskapande produkter. Än finns det dock många kunskapsluckor kring lignin, något som Nicolas forskning tillsammans med Stora Enso bidragit till att fylla. Nicolas forskning lyfts nu fram i en intervju på BioInnovations hemsida. Läs. mer på bioinnovation.se >> Lyssna till Nicolas presentation och […]

Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas Läs mer »