TREESEARCH logotype 2 black

11 juni 2017

Treesearch för-event 14 juni

Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer. Inför uppstarten hålls den 14 juni ett

Treesearch för-event 14 juni Läs mer »