TREESEARCH

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation

Forskning på skogsbaserade material och kunskapsöverföring av forskningsresultat mellan akademi och industri var i fokus när Treesearch Insight: BiMaC Innovation gick av stapeln den 29 januari i Stockholm. Konferensen var den andra i den nationella plattformen Treesearchs Insight-serie och även slutkonferens för VINN Excellence centret BiMaC Innovation.   VinnExcellence centret BiMaC Innovation har sedan starten …

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation Läs mer »

Forskarskolan FORIC är en av verksamheterna vid Mittuniversitetet som bedriver skogsindustriell forskning- och utbildningsverksamhet

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Mittuniversitetet blir det fjärde svenska universitetet att ansluta sig till plattformen Treesearch som core-partner.  − Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill gärna bidra till forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur och aktiviteter inom plattformen Treesearch, säger Kaarlo Niskanen professor …

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch Läs mer »

Mingelbild TREESEARCH-event 14 juni

Första Treesearch-eventet 14 juni

Unga forskare visade framtiden En viktig del i Treesearch är satsningen på framtidens forskningsledare inom industri och akademi – doktorander och unga forskare. På eventet gavs det möjlighet att ta del av pågående forskning dels genom pitchar och dels genom postermingel. Doktorander från Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och LiU  visade i en serie korta 1-minuterspresentationer …

Första Treesearch-eventet 14 juni Läs mer »

skog

Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation

Den 14 juni meddelade Vinnova att Treesearch får stöd med upp till 70 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Finansieringen sker via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. – Projektet Treesearch finansieras inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är ett bra exempel där …

Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation Läs mer »

Treesearch för-event 14 juni

Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer. Inför uppstarten hålls den 14 juni ett …

Treesearch för-event 14 juni Läs mer »