TREESEARCH logotype 2 black

News

Ta möjligheten att bli en del av WWSC Academy

Forskarskolan har sedan starten av WWSC varit en vital del av forskningscentret. Med starten av den första kursen i oktober börjar nästa fas av WWSC Academy och därmed påbörjas  utbildningen av en ny generation doktorander. – Vi vill förbereda doktoranderna till att bli nästa generations forskare, uppfinnare och ingenjörer som kommer att möta behoven i […]

Ta möjligheten att bli en del av WWSC Academy Läs mer »

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna. På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass Läs mer »

Strålröret ForMAX, en ny experimentstation vid MAX IV-laboratoriet i Lund

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå.  Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment Läs mer »

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen

Monica Ek, professor vid KTH och avdelningschef för Träkemi och massateknologi, tilldelas 2021 års Ekmanmedalj för sina insatser inom forskning, utbildning och samverkan inom den skogsindustriella forskningen. Motiveringen som tillkännagavs på konferensen Ekmandagarna 2022 tog bland annat upp Monicas insatser som akademisk forskare och innovatör inom bioraffinaderiområdet med valorisering av rester från skogsbruket som bark.

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen Läs mer »

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä

Det transparenta träet är ett exempel som tidningen Forskning & Framsteg tar upp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.  Artikeln tar fasta på uttrycket “Allt som görs av olja kan göras av skog” och visar sedan på spännande exempel på både forskning och utvecklingsprojekt. Medverkar i artikeln gör bland annat WWSC-doktoranden Celine Montari och professor

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä Läs mer »

Forskning på material från skogen i Vetenskapens värld

I Vetenskapens värld pågår just nu en serie om skogen och skogsbrukets betydelse i ett miljö- och klimatperspektiv. Programserien belyser olika aspekter på ämnet, och som exempel på vad man i framtiden kan komma göra av skogen visade WWSCs föreståndare Eva Malmström upp olika exempel på forskningen. Foto: Vetenskapens värld, SVT Segmentet där WWSC medverkar gå

Forskning på material från skogen i Vetenskapens värld Läs mer »

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar

Nu startar Resurssmarta processer – en nationell företagsforskarskola för biobaserade processer. Doktoranderna och postdoktorerna inom Resurssmarta processer kommer att arbeta med utveckling nära världsledande forskare och industri.  – Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad. säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar Läs mer »

Bilden visar tillverkning av elektroniskt papper vid pilotpappermaskin

Framsteg i att göra papper för energilagring

Digital Cellulose Center är ett Vinnova-kompetenscenter där bland annat Linköpings universitet, KTH och RISE ingår. I en artikel i Ny Teknik lyfts nu centrets senaste framgångar i att tillverka elektroniskt ledande papper i pilotskala fram. De elektriska egenskaperna fås genom att använda sig av ledande polymerer och biobaserat kol som fäst till cellulosafiber. I samarbete

Framsteg i att göra papper för energilagring Läs mer »

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021

Årets Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista har fokus på krisberedskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Av de 51 listade projekten återfinns två projekt som använder skogen som råvara: Fully green energy harvester, Mittuniversitetet.   Projektet använder cellulosabaserade material för att tillverka triboelektriska nanogeneratorer (TENG) som kan lagra energi från mekaniska rörelser och leds av Renyun

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021 Läs mer »